Oring 4,00 mm x 2,00 mm

 • szt.
 • 0,30 zł
Oring 4x2.

Oring 4,00 mm x 2,00 mm

Pierścień uszczelniający o wymiarach 8.00 x 2.00 czarnego koloru wykonany z materiału NBR. Właściwości materiału znajdują się poniżej wymiarów. Produkt używany jest w Skodzie Favorit i Forman przy pompie hamulcowej o średnicy 22,2 milimetra (Ø 22). Artykuł został wyprodukowany przez firmę TECHMAT. Może być wykorzystany w wielu urządzeniach jako uszczelnienie.

Wymiary:
Średnica wewnętrzna: 4,00 mm
Średnica zewnętrzna: 8,00 mm
Grubość: 2,00 mm
Materiał: NBR
Twardość: 70 ShA

NBR – kauczuk butadienowo – akrylonitrylowy

Odporny na:

 • węglowodory alifatyczne tj. propan, butan, benzyna, oleje mineralne (olej smarowy, oleje hydrauliczne z grup H, H-L, H-LP),
 • oleje mineralne i smar,
 • niepalne ciecze hydrauliczne typu: HSA, HSB (emulsje olejowo - wodne) i HSC (mieszanki poliglikolu z wodą),
 • oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, lekkie oleje opałowe i paliwa do silników wysokoprężnych,
 • wodę do 60 °C (specjalne gatunki do 100 °C,
 • rozcieńczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach

Zakres temperaturowy: od -30°C do +100°C (krótkotrwały do +120 °C)

Brak odporności:

 • węglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen, tri, tetra,
 • estry i rozpuszczalniki polarne,
 • oleje i smary silikonowe, ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i węglowodorach chlorowanych),
 • płyny hamulcowe na bazie glikoli,
 • ozon - mieszanina NBR i PVC podwyższa tą odporność

Numery innych producentów:

 • 754.020 FISCHER
 • 115-595 801 SKODA


Produkt jest nowy, nieużywany.